Meeting the Needs of People Walking

SUTP (Sustainable Urban Transport Project) želi z vrsto kratkih dokumentov pospešiti uresničevanje Nove urbane agende (NAU). Meeting the Needs of People Walking je kratek pregled strategij, ki ponujajo županom in…

Pedestrian planning and design guide

Priročnik spodbuja dosleden pristop k načrtovanju, oblikovanju, upravljanju in vzdrževanju infrastrukture in mreže za hojo, ki temelji na najboljših svetovnih praksah. Podpira prometno strategijo Nove Zelandije in prioritete nacionalne strategije…

Street Design Manual

Priročnik je celovit vir mesta New York za standarde oblikovanja ulic, smernice in politike. Črpa iz širokega nabora virov in izkušenj ter predstavlja celovit nabor možnosti za oblikovanje ulic. Ti…

Streetscape Guidance

Namen smernic je postaviti visok standard za oblikovanje londonskih ulic in javnih prostorov ob upoštevanju načel za oblikovanje, ki izhajajo iz najboljših praks. Transport for London želi z domiselno uporabo…

Splošne smernice za področje trajnostne mobilnosti

Smernice vsebujejo usmeritve s področij: zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja, razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa, zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje…

Portland Pedestrian Design Guide

Namen priročnika je povezati široko paleto oblikovalskih kriterijev in praks v strukturiran niz novih standardov in smernic, ki bodo pripomogle k oblikovanju hoji spodbudnega okolja. City of Portland, Office of…

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri