Meeting the Needs of People Walking

SUTP (Sustainable Urban Transport Project) želi z vrsto kratkih dokumentov pospešiti uresničevanje Nove urbane agende (NAU). Meeting the Needs of People Walking je kratek pregled strategij, ki ponujajo županom in…

Pedestrian planning and design guide

Priročnik spodbuja dosleden pristop k načrtovanju, oblikovanju, upravljanju in vzdrževanju infrastrukture in mreže za hojo, ki temelji na najboljših svetovnih praksah. Podpira prometno strategijo Nove Zelandije in prioritete nacionalne strategije…

Deležniki
Zapri
IPoP © Copyright 2018. Vxe pravice pridržane Zasebnost Pravni zaznamki
Zapri